Tjenester

VI STÅR KLARE FOR Å

HJELPE DEG!

BESTE

LØSNINGEN

FOR DITT FIRMA


Vårt personell innehar en kompetanse du kan stole på. Vi arbeider kontinuerlig med å kunne tilby de aller beste fagarbeiderne på sitt felt.

TGS Service Partner AS, Bønsdalvegen 32, 2073 BØN, Tlf. 63 95 50 00, Org.nr. 916 884 966

www.tgsservicepartner.no 

Copyright @ All Rights Reserved